FAQ » Co je SELV ?
SELV

Co znamená zkratka SELV (Safety Extra Low Voltage)

 

Z anglického Safety Extra Low Voltage, ve volném překladu "Bezpečné Velmi Malé Napětí" je zpravidla na samotných zařízeních označováno značkou čtyž písmen SELV. Není to však pravidlo.

Evropská norma ČSN EN60950-1 ed. 2 (již zrušena r. 2020) je v souladu s českou normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.1.2.5..

Nahrazuje ji norma ČSN EN 62368-1.

Jde o specifické zdroje kde na sekundáru je napětí nižší než 60V

 

Další normou v souladu s SELV je EN61347-2-13 (zde je ke stažení odpovídající stať)

Jde o specifické zdroje kde na sekundáru je napětí nižší než 120V

 

Elektrické zařízení s ochranou SELV, podobně jako u PELV nesmí mít galvanicky napojeny žádné vnitřní ani vnější části na nebezpečné napětí. Na rozdíl od PELV však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny. Zdrojem pro sítě SELV a PELV může být baterie, bezpečnostní transformátor (s dvojitou nebo zvýšenou izolací), nebo také dynamo na jízdním kole.

Základem termínu SELV je koncovka -ELV, která označuje zařízení, obvod nebo síť malého napětí. Doslovný překlad výrazu "Extra Low Voltage" je "velmi nízké napětí", v terminologii našich českých norem to bylo "malé napětí".

  • PELV - "Protective Extra Low Voltage" - "ochranné" malé napětí
  • FELV - "Functional Extra Low Voltage" - obvody pracující s malým napětím, ale nezaručující ochranu před úrazem

 
 

Jiná definice SELV

Sekundární obvod by měl být navržen tak, aby zaručoval, že za normálních provozních podmínek by napětí mezi dvěma dotykovými body mělo být menší než 42,4Vpeak nebo 60Vdc. U zařízení třídy I  "mezi jakýmkoli dotykovým bodem a zemí". V případě poruchy zařízení nesmí napětí mezi dvěma vodiči obvodu SELV a mezi jakýmkoliv takovým vodičem a zemí překročit 42,4V nebo špičku 60Vdc po dobu delší než 0,2 sekundy. Kromě toho nesmí být překročena hranice 71V nebo 120Vdc.

IEC 60950-1 (ITE SPS): napětí v o / p obvodu je méně než 60Vdc za normálních podmínek.

IEC 61347-2-13 (LED SPS): napětí v okruhu o / p je nižší než 120Vdc za normálních podmínek.

 

 
 

Mějte na paměti

Definice SELV v IEC 61347 není to stejné jako definice v IEC 60950

Za SELV lze označit koncový výrobek, kterého je součást zdroj vyhovující normě IEC 61347